Bynkel-Kogsbølle I

 

 

Denne del omhandler strækningen fra Bynkel Holdeplads og 700 m mod syd. Banebyggerne fulgte et mindre vandløb på hele strækningen, da området er meget kuperet. Alligevel lå banen næsten udelukkende på dæmninger eller i udgravninger - nogle af dem endda ret høje/dybe - på hele strækningen til Kogsbølle. Det er derfor nemt at finde banens forløb i landskabet den dag i dag, da stort set alle dæmninger/udgravninger er bevarede. Nogle steder benyttes den gamle bane som markvej med fin fremkommelighed. Andre steder er den voldsomt tilgroet, især i de dybeste udgravninger, hvilket gør det vanskeligt at passere men ikke umuligt. Først 700 m efter Bynkel hindres videre færdsel af et elhegn. 

Gennemgangen er foretaget den 19/9-2009

 

Her krydsede Blankenborgvej banen 60 m syd for Bynkel Holdeplads. Efter banens ophør er vejen rettet ud. Bynkel Holdeplads ses i baggrunden. Til venstre ligger ejendommen Blankenborgvej 5 (foto: srk 19/9-09)

 

Bevæger man sig videre ad den gamle bane møder man efter 100 m dette skilt lige før bevoksningen (foto: srk 19/9-09)

 

Ved ovennævnte skilt ses nogle rester af banehegnet og noget der kunne ligne en svelle (foto: srk 19/9-09)

 

Det første stykke vej er banen omdannet til en udmærket markvej, hvor det er let at færdes (foto: srk 19/9-09)

 

Lidt længere mod syd er banen stadig fin at færdes ad (foto: srk 19/9-09)

 

Her er banen set den modsatte vej 160 m fra Bynkel Holdeplads (foto: srk 19/9-09)

 

Efter 250 m dukker resterne af et baneled op i højre side. På skinnen er bl.a. indstøbt årstallet "1881" (foto: srk 19/9-09)

 

Sådan ser resterne af leddet ud til venstre for skinnestolpen. Inde i buskadset ses også enkelte hegnsstolper (foto: srk 19/9-09)

 

300 m fra Bynkel ses en flot naturbænk til venstre for banen, hvor man kan få et hvil og nyde den flotte natur (foto: srk 19/9-09)

 

Billedet viser udsigten fra bænken (foto: srk 19/9-09)

 

Mod Bynkel ser banen sådan ud fra stedet hvor bænken står (foto: srk 19/9-09)

 

Ca. 100 m længere mod syd (400 m fra Bynkel) begynder bevoksningen at lukke sig omkring banen, hvorved passagen vanskeliggøres (foto: srk 19/9-09)

 

500 m fra Bynkel møder man et nyere elektrisk hegn og noget der ligner en sø på højre side (foto: srk 19/9-09)

 

Næsten samme sted ser banen sådan ud set mod Bynkel (foto: srk 19/9-09)

 

Her ses førnævnte sø igen, der er omhegnet (foto: srk 19/9-09)

 

Samme sted set mod Kogsbølle (foto: srk 19/9-09)

 

Enkelte steder er der æble- og blommetræer langs banen. Sandsynligvis startet med et æbleskrog eller en blommesten der blev smidt ud fra toget (foto: srk 19/9-09)

 

Billedet er taget 650 m fra Bynkel og viser den meget tilgroede bane og elhegnet set mod Bynkel (foto: srk 19/9-09)

 

Næsten samme sted (650 m fra Bynkel) ses det kuperede terræn på højre side (foto: srk 19/9-09)

 

Efter 700 m fra Bynkel ser det endelig ud til at bevoksningen aftager, men så mødes man af et elhegn, der langsomt krydser henover dæmningen  (foto: srk 19/9-09)

 

Samme sted set mod Kogsbølle (700 m fra Bynkel). Kort efter gør elhegnet passagen umulig, og man må vende om og starte fra Kogsbølle, hvor det er muligt at nå frem til samme punkt fra den modsatte side (foto: srk 19/9-09)