Nyborg H/Færgehavn set gennem mit kamera i 1970'erne og 90'erne

 

Nyborg H og Nyborg Færgehavn blev nedlagt sommeren 1997 i forbindelse med åbningen af den faste tog-forbindelse over/under Storebælt. Nyborg fik en ny station placeret øst for den gamle

 

  

Nyborg Færgehavn havde sit eget billetsalgssted, og var et af de sidste, der solgte de gamle karakteristiske papbilletter - også kaldet edmonsonske billetter - så sent som i 1991 (billetten til venstre).  Husker konduktøren i regionaltoget på Sjælland studsede, da han så billetten og sagde: "Den slags ser vi ellers ikke mere". Senere blev der udstedt de fra 80'erne kendte papirbilletter, der ses til højre

 


 

1977 (for 47 år siden)

 

5. aug. 1977 

Nej, det er ikke anlægget af den faste forbindelse over Storebælt der er gået i gang, men derimod anlægget af et nyt bredt færgeleje hvor det tidligere 4. leje lå. Det nye leje var nødvendigt af hensyn til de tre nye IC-færger, der havde to spor over broklappen. Der blev ikke anlagt flere brede lejer. Hvis uheldet var ude, kunne der ikke køres tog til og fra færgen. Man havde indrettet det gamle 3. leje så færgerne kunne lægge til der, og passagererne i det mindste kunne gå fra borde. Tidligere disponeredes over fire færgelejer, så projektet var lidt vovet, men gav så vidt vides ikke anledning til større problemer.

 

10. nov. 1977 

Lyntog med MA 467 kører om bord på IC-færgen "Prins Henrik" (bygget 1974) i 2. leje. Det var ikke normalt, dette leje blev benyttet af persontogene. (MA 467 ankom til København den 4/12-65, sølvmalet 1983/84, udrangeret 5/2-90, foræret  til Polen i 1992 og ophugget i 1995)


 

1978 (for 46 år siden)

 

28. apr. 1978  

Nedbrydning af de overdækkede gangbroer ved 4. leje i forbindelse med anlæg af nyt bredt færgeleje

 

10. maj 1978

Gangbroerne mellem 4. og 5. leje lige før nedbrydning. Nogle ældre Carlsberg-reklamer anes stadig på træværket

 

17. jun. 1978

Det nye brede færgeleje medførte en større sporomlægning. Her set fra et punkt mellem 3. og 4. leje

 

3. aug. 1978

"Korsør" på vej ind i 2. leje. Færgen var fra 1927 og allerede i 1978 51 år gammel men stadig i drift dog kun som gods- og reservefærge. De rejsende var utilfredse med at skulle sejle med veteranfærger og havde fået nye IC-færger i form af "Dronning Margrethe II" (1973) og "Prins Henrik" (1974), da det trak ud med den faste forbindelse. "Korsør" blev solgt til et skrotfirma i 1981 for næsten 600.000 kr. og senere ophugget i Spanien. Der var ellers planer om at bevare den for eftertiden; men Statens Museumsråd mente, den gamle færge var uinteressant!

 

3. aug. 1978

"Korsør" lige ankommet i 2. leje. Til venstre ses lidt af færgen "Nyborg" fra 1931, der var oplagt

 

3. aug. 1978

"Korsør" og "Nyborg"  ved 2. leje. Der rangeres godsvogne ombord på "Korsør". Standeren foran "Nyborg" med de fem felter viste færgernes afgangstid. Da der kun var fire lejer, er feltet yderst til højre tomt

 

4. aug. 1978

Udsigt mod færgehavnen fra Den Høje Bro

 

8. aug. 1978

Dagligdag på Nyborg H sommeren 1978 set fra Den Høje Bro

 

11. aug. 1978

Banegården set fra vejsiden. En gul bybus er også kommet med. Gelænderet mellem fortov og græsplæne er senere fjernet, og der er opsat et bænk/bordsæt på græsset. Den grå kasse nederst til højre indeholdt en redningskrans, hvis nogen skulle være så uheldig at falde i voldgraven

 

29. aug. 1978

Lidt usædvanlig transport i færgehavnens 2. leje lige ankommet med færgen "Fyn" fra 1947. Selv om postvæsenets diligencer for længst var afskaffet blev der kørt fra København til Århus i anledning af Den Gamle By's 50 års jubilæum. Hestene blev dog ikke færget med over Storebælt. Som det ses blev nye friske heste fra Århus spændt for, før turen kunne fortsætte ned til det gamle posthus i Nyborg og videre mod Jylland

 

29. aug. 1978

Ekvipagen er lige kørt op foran posthuset ved siden af banegården

 


 

Sejlplan for jernbanefærgerne 2/6-1991 til 30/5-1992

 


 

1995 (for 29 år siden)

 

27. maj 1995

Her benyttes begge spor over broklappen med MY1131. På færgen var der fire spor mod de ældre færgers tre spor

 

27. maj 1995

MY 1131 trækker S-tog i land, sandsynligvis på vej til værkstedet i Århus, fra "Prins Joachim"

 

18. jul. 1995

Denne sommer var der flere veterantogskørsler mellem Odense og Nyborg arrangeret af Jernbanemuseet. Her er det K 563, der er ved at blive vendt efter ankomsten fra Odense

 

23. jul. 1995

Her er det R 963, der står for veterantogskørslen, netop ankommet til Nyborg banegård fra Odense

 

7. aug. 1995

Udsigt over sporarealet ved Nyborg station mod vest med rangértraktor 

 

7. aug. 1995

IC3 tog netop kørt i land kl. 11:11

 

7. aug. 1995

Udsigt fra Den Høje Bro. Den kommende station ses allerede i baggrunden

 

7. aug. 1995

MR-tog på vej til færgen. Sporet yderst til højre er det gamle Svendborg-spor

 


1997 (for 27 år siden)

28. maj 1997

Nyborg banegård set fra banesiden sidste uge før den blev nedlagt

 

28. maj 1997

Tre sammenkoblede IC3-tog (Litra MF) forlader Nyborg med kurs mod Odense

 

28. maj 1997

MR 4023 kører ind på Nyborg station

 

28. maj 1997

To MR-sæt holder ved perron

 

30. maj 1997

IC-tog kører fra færgen "Prins Joachim" næstsidste dag ruten eksisterede

 

30. maj 1997

Her er både rutebil, tog og færge samlet. Set fra den lille rutebilholdeplads ved 5. leje

 

30. maj 1997

Og så lige et smut over bæltet med "Prins Joachim" på rutens næstsidste dag for at se indsejlingen til Korsør som den sikkert huskes af de fleste rejsende. Det var egentlig ikke meningen at strækningen helt ind til Korsør skulle elektrificeres, men da den faste forbindelse trak ud, blev det besluttet at etablere kørestrøm for at de nye elektriske regionaltog bedre kunne udnyttes. Korsør station, der er fra 1906, fredet 1992, ses helt ude i baggrunden med spiret i barok stil. Arkitekt: H. E. C. Wenck

 

30. maj 1997

Næstsidste dag med jernbanefærgerne. Her er det "Prins Joachim" på vej fra Korsør til Nyborg. Mågerne har forhåbentlig fundet andre "græsgange". Nogen foreslog i sin tid at anbringe en udstoppet måge og et stykke smørkage på museum til minde om Storebæltsoverfarten

 

30. maj 1997

Indsejlingen til Nyborg set fra "Prins Joachim" kl. 14:03. "Asa-Thor" ligger i 2. leje. Godstogene havde allerede taget den faste forbindelse i brug for at teste strækningen inden passagertogene fulgte efter. "Asa-Thor" sejlede sin sidste tur den 5/4-97. Færgen satte rekord isvinteren 1978-79 ved at være 30 timer om en enkelt tur

 

21. jul. 1997

Udsigt over maskinværkstedet i Nyborg fra Den Høje Bro 

 

21. jul. 1997

Udsigt fra Den Høje Bro mod Svanedammen hvor der tidligere blev oprangeret godstog. Den nye station skimtes i baggrunden 

 

5. sep. 1997

Tre måneder efter driftens ophør var sporoptagningen godt i gang. Det nye spor, der krummer til højre, måtte hurtigt etableres for at skabe forbindelse mellem den nye banegård og havnesporene. I færgehavnens 4. leje ses "Kronprins Frederik" (bygget 1981),  3. leje "Prins Joachim" (bygget 1980) og i 2. leje "Asa-Thor" (bygget 1965) alle oplagte og afventende deres skæbne. "Asa-Thor" blev senere ophugget på en strand i Indien under kritisable forhold

 

5. sep. 1997

Foto optaget samme sted som forrige men til højre for kommandoposten

 

5. sep. 1997

Endnu tre måneder efter driftens ophør er der mange skinner at optage. Da den faste forbindelse tog sin form i 1986, blev der kun ofret minimal vedligeholdelse på de gamle anlæg

 

4. nov. 1997

Dværgsignal nr. 201 er endnu ikke fjernet

 

8. dec. 1997

Ukrudtet breder sig mellem de gamle perronspor

 


1998 (for 26 år siden)

31. mar. 1998

Næsten 1 år efter færgedriftens ophør ses endnu to oplagte IC-færger i den gamle færgehavn 

 

24. jul. 1998

Banegården med skilte og perronsignal set fra den nyanlagte vej til den nye banegård. Uret er standset, da billedet er taget kl. 10:48

 

24. jul. 1998

Banegården set fra Den Høje Bro. Den nye vej, der krydser det tidligere sporareal skimtes i baggrunden

 

24. jul. 1998

Den nye banegård ses i baggrunden med de to karakteristiske gavle 

 

24. jul. 1998

Rangertræk på det nyanlagte spor til havneområdet. Alle færger er nu væk

 

24. jul. 1998

Det var meningen DSB's værksted skulle bestå, men blev alligevel lukket kort tid efter

 

11. aug. 1998

Nyborg banegård. Billedet er taget samme sted og dato som i afsnittet fra 1978. Der er endnu ikke sket store forandringer i løbet af de 20 år, der er gået mellem de to optagelser, selv om banegården ophørte med sin funktion 1 år tidligere  

 

18. aug. 1998

Den Høje Bro og kommandoposten er stadig intakte. De forsvandt begge senere. Synd man ikke i det mindste kunne bevare tårnet som det skete i Korsør. Den Høje Bro var fra 1959

 

18. aug. 1998

Færgehavnens 2. leje under nedbrydning

 

25. sep. 1998

Svellerne hober sig op. Da de i sin blev imprægneret med giftige kemikalier for at forlænge levetiden, skal de behandles som miljøfarligt affald

 

25. sep. 1998

Aktivitet i den gamle færgehavn

 

25. sep. 1998

En god del af sporene er nu forsvundet

 

25. sep. 1998

Den Høje Bro blev fjernet 2004 og jorden fra ramperne brugt til støjvolde for motorvejen ved Christianslundsvej. Den tidligere bro lå lige til venstre for den nye

 


 

Hvad er der tilbage i dag (2015)?

 

13. aug. 2015

Nyborg H set fra banesiden. Bygningen til venstre er det gamle posthus. Banegården rummer nu boliger 

 

13. aug. 2015

Sådan ser der ud i færgehavnen sommeren 2015. Alt hvad der er tilbage på landjorden er noget af hejseværket til 5. lejes broklap. Ellers er alle spor væk. 5. leje var det nyeste af de smalle lejer og oprindelig med en kortere broklap end de andre lejer. I 1960'erne måtte broklappen forlænges af hensyn til de nye tyske MA-lyntog. Færgen på billedet er den tidligere autofærge "M/F Broen", der sejlede mellem Nyborg og Korsør 1952-57. Fra 1957-66 på Knudshoved-Halsskov overfarten. Færgen ankom fra Odense tidligere på sommeren og ligger foreløbig i det gamle brede leje og er tænkt som museumsfærge

 

KLIK HER for at se VIDEO fra færgehavnen 6/7-94 set fra 5. leje

 

Hermed slutter mine egne optagelser. Afslutningsvis bringes nogle ældre fotografier fundet i forskellig litteratur om færgehavnen. Desuden et afsnit med gamle billetter

 


Sådan så færgehavnen ud i gamle dage

 

 

1882 (for 142 år siden)

Færgehavnen i Nyborg under anlæg december 1882 

 

 

1922 (for 102 år siden)

Skulle man have sin bil med over Storebælt, var eneste mulighed her i 1920'erne overførsel mellem togvognene på jernbanefærgerne. Her ses situationen 2. påskedag 1922 i Nyborg (Foto fra bogen: På sporet 1847-1997 bind II af Steen Ousager)

 

 

1946 (for 78 år siden)

Færgehavnen i Nyborg. 5. leje er endnu ikke anlagt. Den Høje Bro fra 1959 blev bygget bagved den gamle, der ses på billedet. KLIK HER for at se billedet i en højere opløsning (Ophav: Nowico)

 

1954 (for 70 år siden)

Færgehavnen i Nyborg. 5. leje er nu anlagt. Foruden de to jernbanefærger ses en bilfærge. En af sidens læsere, Jørgen Casse, har bidraget med følgende oplysninger: Færgen i automobillejet ved Adelgade/Strandvejen (længst væk på billedet) er M/F Freia. Færgen i 3. leje er M/F Sjælland og i 5. leje ses M/F Korsør. Den oplagte færge til venstre for 2. leje er formodentlig DSB-isbryderen "Mjølner".
Fotografiet er fra Det Kongelige Biblioteks arkiv og dateret 1956, hvilket ikke kan være korrekt, da motorvejen og dens brokonstruktioner fra samme år ikke ses. Ved at undersøge flere bygninger, der ses under opførelse på billedet, har det været muligt at fastslå året til 1954.
KLIK HER for at se billedet i fuld størrelse og opløsning (Ophav: Sylvest Jensen)

 

1958 (for 66 år siden)

Parti fra færgehavnen i Nyborg. R 958 skubber personvogne til perron nede ved færgen sommeren 1958. (Foto Kai Mose Nielsen fra bogen "Danske damplokomotiver - som jeg så dem" udgivet af Hans Gerner Christiansen 1978) 

 

o. 1979 (for 45 år siden)

Omkring 1979 var det fortsat meningen at satse på færgedrift frem for en fast forbindelse over/under Storebælt. På luftfotoet ses ombygningen af 3. og 4. leje til de kommende brede intercity-færger med to spor over broklappen. Ved siden af 2. leje ses M/F Nyborg oplagt (1931-1979), og i 5. leje ses M/F Prinsesse Benedikte fra 1959, ophugget 2001 (Foto: arkiv Sv.Aa. Coord)

 

 


 

Gamle billetter med relation til Nyborg

                   

   

 

 

    


 

Et togdøgn i Nyborg

 

KLIK HER

 

I 1996 foretog Jan Forslund en systematisk optegnelse af al tog- og færgetrafik i Nyborg gennem et døgn, nærmere bestemt den 31. maj 1996. Denne oversigt kan ses ved at klikke her. Har været offentliggjort i bogen "På sporet af 1996" af Jan Forslund