Gl. Vindingevej-Vindinge Å II

 

 

Denne del er 2. afsnit af strækningsgennemgangen fra Gl. Vindingevej til Vindinge Å og fortsætter 1 km fra Gl. Vindingevej til åen, hvor den gamle bro stadig findes, dog med nyt brodæk, og indgår i stisystemet. Hele strækningen ligger i et meget øde område, men det er let at færdes på cykel. Der ses endnu rester af banehegn og led. 

Strækningen er senest gennemgået okt. 2008 

 

1,1 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 6/10-08)

 

1,2 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 7/10-08)

 

1,2 km fra Gl. Vindingevej med gammel overkørsel (foto: srk 6/10-08)

 

1,2 km fra Gl. Vindingevej. Baneleddet ser vedligeholdt ud og må derfor stadig have en funktion (foto: srk 7/10-08)

 

1,35 km fra Gl. Vindingevej. Her ses endnu et led i faldefærdig stand (foto: srk 6/10-08)

 

1,35 km fra Gl. Vindingevej. Ledstolpen består af en jernbaneskinne med teksten "UNION FORGE 1874" (foto: srk 7/10-08)

 

1,35 km fra Gl. Vindingevej. Leddet på modsatte side (foto: srk 6/10-08)

 

1,35 km fra Gl. Vindingevej. Samme led ses igen (foto: srk 6/10-08)

 

1,5 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 7/10-08)

 

1,5 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 6/10-08)

 

1,6 km fra Gl. Vindingevej. Her findes en større bro over Vindinge Å fra banens start i 1897. Overbygningen af træ er fra 2001 (foto: srk 6/10-08)

 

1,6 km fra Gl. Vindingevej. Landfæste og jernbjælke er fra banens åbning (foto: srk 7/10-08)

 

1,6 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 7/10-08)

 

1,6 km fra Gl. Vindingevej. Broen set fra den modsatte side (foto: srk 7/10-08)

 

1,6 km fra Gl. Vindingevej. Udsigt fra broen mod syd. I det naturskønne område er der set utallige arter af fugle selv sjældne fugle som havørne og fiskeørne, og der er set isfugle i rørskovene omkring broen. Desuden rummer området blomsterarter, der ikke ses ret mange steder som fx gøgeurt og engblomme (foto: srk 7/10-08)

 

1,6 km fra Gl. Vindingevej. Udsigt fra broen mod nord (foto: srk 7/10-08)

 

1,7 km fra Gl. Vindingevej. "The end of the line". Her slutter banenstrækningen. Indtil 1964 kørte togene videre over pløjemarken, hvor alle spor efter banen er fjernede med stor dygtighed. En skam man ikke nåede at etablere en cykelsti, mens tid var (foto: srk 6/10-08)

 

1,7 km fra Gl. Vindingevej. Umiddelbart til højre for bommen findes en pumpestation og det er muligt at færdes ad en 1,2 km lang markvej til Åvej i Vindinge (foto: srk 7/10-08)