Gl. Vindingevej-Vindinge Å  I

 

 

Den tidligere banestrækning fungerer nu som natursti, hvor der stadig er mange rester fra SNB at se: led, hegn, km-sten osv. 

Det er muligt at cykle på hele den 1,7 km lange strækning. Desværre ender stien lige efter Vindinge Å, hvor banen atter er blevet til mark.

Strækningen er senest gennemgået okt. 2008

 

Stien set fra Gl. Vindingevej mod Bynkel (Svendborg). Den asfalterede sti slutter på den modsatte side af vejen; men det er muligt at fortsætte ad den gamle bane 1,7 km længere mod syd i naturskønne omgivelser. Den første del af stien benyttes ofte af hundeluftere og kondiløbere, hvorimod der sjældent ses nogen på den yderste del (foto: srk 6/10-08)

 

Set den modsatte vej hvor banen krydsede Gl. Vindingevej (foto: srk 6/10-08)

 

0,1 km fra Gl. Vindingevej. Endnu en bom der aldrig har haft noget med banen at gøre (foto: srk 6/10-08)

 

0,1 km fra Gl. Vindingevej. Samme sted set modsatte vej (foto: srk 6/10-08)

 

0,2 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 6/10-08)

 

0,3 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 6/10-08)

 

0,4 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 6/10-08)

 

0,5 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 6/10-08)

 

0,5 km fra Gl. Vindingevej. En gammel stander der nu har fundet ny anvendelse (foto: srk 6/10-08)

 

0,6 km fra Gl. Vindingevej. Dette er den 3. stander af fire der står med 25-30 m afstand i banens højre side set fra Nyborg. Det er uklart, hvad de har været anvendt til (foto: srk 7/10-08)

 

0,6 km fra Gl. Vindingevej. Her ses den 4. stander, der er væltet (foto: srk 6/10-08)

 

0,6 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 6/10-08)

 

0,7 km fra Gl. Vindingevej. Det må være ca. her, det tidligere sidespor til en grusgrav lå. Gruset blev anvendt til delvis opfyldning af voldgraven i forbindelse med udvidelsen af Havnegade i Nyborg 1929 (foto: srk 7/10-08)

 

0,7 km fra Gl. Vindingevej. En km-sten, der er ved at skride ned ad dæmningen, ses her. Den angav 34,5 km banelængde fra Svendborg og findes i venstre side set fra Nyborg  (foto: srk 7/10-08)

 

0,7 km fra Gl. Vindingevej. Km-stenen findes ud for det opstillede fotostativ (foto: srk 7/10-08)

 

0,8 km fra Gl. Vindingevej. Spiret på Holckenhavn Slot skimtes ved den røde pil (foto: srk 6/10-08)

 

0,8 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 6/10-08)

 

1,0 km fra Gl. Vindingevej (foto: srk 7/10-08)

 

1,0 km fra Gl. Vindingevej. Her er banehegnet næsten intakt. Men tilliden til det er åbent ikke større, end der er rejst et nyt elhegn lige bagved (foto: srk 7/10-08)