Odensevej-Lindenborgvej 

 

 

Anden del omhandler den 1,5 km lange strækning mellem Odensevej og Lindenborgvej, hvor det er muligt at cykle ad den gamle banestrækning. Undervejs kan man se broen fra 1896 over Ladegårdsåen og enkelte rester af banehegnet samt et vogterhus 

 

Man kan vælge at tage den officielle sti, der stort set følger den oprindelige bane fra før 1939. Stien ender efter 1,5 km ved Lindenborgvej (foto: srk 1/6-09)

 

Begiver man sig videre mod Ringe kort efter viadukten nede i forlægningen fra 1939, ser der sådan ud. Indtil sidste år (2009) var her helt tilgroet, men noget overraskende er banegraven blevet ryddet. Hvad formålet er, vides ikke, men det giver mulighed for bedre at kunne betragte den store udgravning i forbindelse med viadukten (foto: srk 7/4-10)

 

Udgravningen set fra samme sted mod Nyborg med viadukten i baggrunden. Husene til højre ligger i Ådalen (foto: srk 7/4-10)

 

På strækningen observeredes en del vinbjergsnegle, men det var før området blev ryddet (foto: srk 7/6-09)

 

Her begyndte forlægningen af banen i 1939 ca. 400 m efter viadukten. Det oprindelige spor lå yderst til højre. Set mod Ringe (foto: srk 7/4-10)

 

Udgravningen set den modsatte vej (mod viadukten) med Ådalen til højre. Det oprindelige spor lå oppe til venstre. Ved Ådalen nr. 22 findes en sti, der fører ned i udgravningen. Det kan anbefales at parkere i Ådalen og benytte stien, hvis man vil besøge stedet (foto: srk 7/4-10)

 

I forbindelse med 350 året for Svenskekrigene i 2009 er der opsat flere infotavler og vejvisere langs den gamle bane. Et drabeligt slag fandt sted 14. november 1659 på markerne til højre for stien (foto: srk 7/4-10)

 

Til de historisk interesserede er opsat flere info-tavler med ovenstående tekst (foto: srk 7/4-10)

 

500 m fra Odensevej set mod Ringe ser strækningen sådan ud. Her er det muligt at cykle (foto: srk 7/6-09)

 

854 m fra Odensevej mod Ringe i banens venstre side ses nogle fordelerskabe hvoraf skabet yderst til venstre godt kunne være fra banens tid (foto: srk 7/6-09)

 

917 m fra Odensevej ligger en gammel vandløbsbro fra banens start. Billedet er taget oppe fra broen over Ladegårdsåen set mod nord. Ønsker man at studere broen nærmere, bør det ske inden løvet springer ud. Herefter er det stort set umuligt at få øje på å og bro. Broen ligger 40 m før en pumpestation (foto: srk 7/4-10)

 

Ladegårdsåens gennemløb set fra nordsiden. Broen hviler på 120 stk. 10-12 m lange egepæle. Ovenpå broen er anlagt en 3 m høj dæmning af jord. Det var sandsynligvis vægten af denne jord og de tilstødende dæmninger, der fik den først opførte bro til at revne i 1896 (foto: srk 7/4-10)

 

Broen set tættere på fra modsatte bred (foto: srk 7/4-10)

 

Broen set fra modsatte side (sydsiden). Rester af banehegnet ses stadig (foto: srk 7/4-10)

 

Nederst til højre banestien, Ladegårdsåen ved broen og øverst til venstre på marken ses Svenskehøjen, der nu er udsigtspunkt (foto: srk 7/4-10)

 

950 m fra Odensevej og 40 m fra vandløbsbroen ses en pumpestation i venstre side (foto: srk 7/6-09)

 

1 km fra Odensevej set mod Ringe. For få år siden var strækningen herfra og de næste 500 m godt tilgroet, men nu ser det nærmest ud som om nogen har planer om at lægge et nyt spor. Desværre må forholdene nok tilskrives en ny og større udstykning til venstre, og at man har benyttet noget af strækningen til færdsel med entreprenørmaskiner (foto: srk 7/6-09)

 

1,1 km fra Odensevej set mod Ringe. Her er banen også på det nærmeste reetableret. På stedet boltrede en stor flok stære sig i luften (foto: srk 7/6-09)

 

1,25 km fra Odensevej mod Ringe snævrer stien ind kort før Lindenborgvej. Banen fortsatte ligeud hvor huset med det røde tag senere er opført (foto: srk 7/6-09)

 

Banehegn i højre side set mod Ringe kort før Lindenborgvej (foto: srk 1/6-09)

 

Rester af banehegn og vogterhushus nr. 15 (det gule hus) kort før Lindenborgvej set mod Ringe. Dæmningen til højre førte i banens tid vejen henover banen (foto: srk 12/4-10)

 

1,35 km fra Odensevej set mod Ringe. Her må man færdes på græsset for at komme ud på Lindenborgvej. I banens tid gik vejen til højre i en bue hen til en overkørsel. På den modsatte side af vejen ses en dæmningsrest (foto: srk 7/6-09)

 

Her gik vejen henover banen. Vejstykket tjener nu som indkørsel til Lindenborgvej 5, det tidligere vogterhus nr. 15. Den bageste bygning er opført efter banen blev nedlagt. Ligeledes blev vejen rettet ud igen. Noget af banedæmningen ses til venstre (mod Nyborg) (foto: srk 7/6-09)